Tuesday, November 4, 2008

Dark Gloom

Dit is blok 9 van de Civil War Diary quilt. Ik heb dit blok gemaakt met behulp van freezer paper.
This is block 9 of the Civil War Diary quilt. I used freezer paper to make it. En dit is het vijfde blok van de Groninger meebreideken. Dit patroon zag er heel ingewikkeld uit, maar het is niet echt moeilijk.
And this is block 5 of the Groninger meebreideken. It looks complicated, but it's not difficult.

No comments:

Post a Comment

Thanks for taking the time to leave a comment.